Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kraftigt sänkt licensersättning till Sjöfartsverket i hovrätten

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Sjö- och transporträtt, Köprätt, Avtalsrätt