Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kvinna nekas dispens från sophämtningsavgift för sommarstuga

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillståndsfrågor, Föroreningar, avfall och miljöskador, Övrig fastighetsjuridik