Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:876
Omnämnda SFS
2010:1622, 20:168, 21:16, 2019:345
Rättsområden
Konsumenträtt, Tillstånd och tillsyn, Kultur, idrott och fritid, Infrastruktur, Hälso- och sjukvårdsrätt, Övrig internationell rätt, Marknadsrätt, Fri rörlighet