Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:845
Omnämnda SFS
1965:269, 1990:1144, 2011:1244, 1999:291, 2017:725, 19:162, 20:48, 1973:437, 2017:728, 1977:191, 2013:377, 2003:679, 2011:1300, 2004:773, 2008:342, 1930:173
Rättsområden
Övrig skatterätt, Inkomstskatt - individ, Inkomstskatt - företag, Offentlig ekonomi, Kommunalrätt