Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1969:12) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2019:1194
Omnämnda SFS
1969:12, 19:141, 20:15, 1985:178, 1985:665
Rättsområden
Tullrätt, Trafik och fordon, Tillstånd och tillsyn, Sjö- och transporträtt, Infrastruktur, Övrig internationell rätt, Fri rörlighet