Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:365
Omnämnda SFS
1971:1037, 1970:988, 1995:1401, 20:283, 1998:375, 1973:101
Rättsområden
Övrig fastighetsjuridik, Fastighetsköp, Fastighetsbildning