Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1170
Omnämnda SFS
1972:266, 20:1, 20:59, 1975:117, 2017:1202
Rättsområden
Tullärenden, punktskatter m.m.