Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:395
Omnämnda SFS
1981:131, 1996:242, 2018:712, 20:248, 2007:1280
Rättsområden
Försäkringsrätt, Civilprocess, Compliance - försäkring, Utsökningsrätt, Insolvensrätt