Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:549
Omnämnda SFS
1997:1024, 1971:69, 2005:551, 1967:531, 2009:194, 2013:948, 2014:836, 1991:481, 2014:307, 2020:548, 20:181, 20:351, 2017:453, 2020:376
Rättsområden
Ekobrott, Brott mot samhället, Revision och granskning, Deklaration och förfarande, Straffprocess, Offentlig ekonomi, Övrig arbetsrätt