Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:385
Omnämnda SFS
2000:562, 20:89, 20:274
Rättsområden
Tull- och smugglingsbrott, Påföljd, Narkotikabrott, Ekobrott, Brott mot samhället, Åklagare, Polis, Domare, Advokat, Straffprocess, Kriminalvård, Övrig internationell rätt, Övrig europeisk rätt, Fri rörlighet