Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:124
Omnämnda SFS
2003:862, 21:50, 21:192
Rättsområden
Konsumenträtt, Tillstånd och tillsyn, Offentlig ekonomi, Förvaltningsrätt, Compliance - konsumentskydd, Compliance - finansiella bolag, Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt