Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2008:290) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1210
Omnämnda SFS
2008:290, 2005:716, 20:9, 20:72, 2009:1548
Rättsområden
Skola och utbildning, Uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter, Uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, Uppehållstillstånd på grund av anknytning, Övrig arbetsrätt

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).