Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:1173
Omnämnda SFS
2008:717, 2000:130, 2000:1064, 21:224, 22:45, 2009:967, 2021:1172, 2014:691, 2018:1918
Rättsområden
Personuppgifter och integritet, Ordning och säkerhet, Offentlighet och sekretess, Förvaltningsrätt, Försvar, konflikt och terrorism

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig