Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:893
Omnämnda SFS
2013:363, 21:187, 22:5, 2021:174, 2017:900
Rättsområden
Compliance - hållbarhet, Fri rörlighet, Djurhållning, Förvaltningsprocess, Förvaltningsrätt, Jordbruk och skogsbruk, Djur- och växtskydd, Tillstånd och tillsyn

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig