Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:1211
Omnämnda SFS
2014:484, 1988:1385, 1998:1479, 2004:46, 2004:297, 2018:1219, 2006:531, 2007:528, 2010:751, 2010:2043, 2011:755, 2013:561, 2014:968, 2017:230, 2019:742, 21:36, 21:116, 2019:769
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Fri rörlighet, Compliance - icke-finansiella bolag, Compliance - försäkring, Compliance - finansiella bolag, Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig