Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1148
Omnämnda SFS
2015:911, 20:20, 20:71
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Övrig internationell rätt, Fri rörlighet, Compliance - försäkring, Compliance - finansiella bolag, Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt