Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:975
Omnämnda SFS
2017:209, 2017:30, 1985:125, 19:162, 20:48
Rättsområden
Tvångsvård m.m., Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Vårdnad, umgänge och boende