Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:621
Omnämnda SFS
2018:1250, 20:118, 20:333
Rättsområden
Påföljd, Åklagare, Polis, Domare, Advokat, Straffprocess, Kriminalvård