Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2019:1141) om ändring i lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2021:575
Omnämnda SFS
2019:1141, 2003:758, 21:138, 21:333
Rättsområden
Skatteflykt, Internationell beskattning, Inkomstskatt - individ, Inkomstskatt - företag, Deklaration och förfarande