Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2020:537) om restriktioner vid enriksrevisors och en riksrevisionsdirektörs övergång till annanverksamhet

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:778
Omnämnda SFS
2020:537, 21:1
Rättsområden
Revision och granskning, Tillstånd och tillsyn, Offentlig ekonomi, Konstitutionell rätt, Förvaltningsrätt, Övrig arbetsrätt