Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2022:174) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2022:1488
Omnämnda SFS
2022:174, 2011:1244, 1999:1078, 1994:1776, 2022:155, 2022:156, 2016:1067, 2018:696, 2020:32, 22:256, 23:5
Rättsområden
Fri rörlighet, Tull- och smugglingsbrott, Deklaration och förfarande, Energirätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig