Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2022:1297
Omnämnda SFS
2009:400, 2008:567, 1995:584, 1988:1465, 1998:209, 2010:800, 1976:580, 1982:80, 1994:260, 1994:261, 2002:293, 22:175, 22:427, 2011:743, 2021:898, 2017:630, 2021:890
Rättsområden
Diskriminering, Försvar, konflikt och terrorism, Diskriminering i arbetslivet, Ledighet och frånvaro, Offentlighet och sekretess

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig