Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:908
Omnämnda SFS
2009:400, 1998:1479, 2004:297, 2007:528, 2017:317, 2018:1219, 2019:414, 20:173, 21:17, 2019:826
Rättsområden
Försäkringsrätt, Tillstånd och tillsyn, Offentlighet och sekretess, Förvaltningsrätt, Fri rörlighet, Compliance - konsumentskydd, Compliance - försäkring, Compliance - finansiella bolag, Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt