Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:575
Omnämnda SFS
2009:400, 2002:444, 2003:148, 2010:299, 20:123, 20:321, 2014:633
Rättsområden
Övrig straffrätt, Tull- och smugglingsbrott, Trafikbrott, Påföljd, Narkotikabrott, Miljöbrott, Ekobrott, Egendomsbrott, Brott mot samhället, Brott mot person, Arbetsmiljöbrott, Polis, Personuppgifter och integritet, Ordning och säkerhet, Offentlighet och sekretess, Förvaltningsrätt, Konflikt och terrorism