Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i rättegångsbalken

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:532
Omnämnda SFS
2009:400, 2001:453, 2010:1052, 1973:188, 2011:860, 1990:52, 21:150, 21:315, 2018:1908
Rättsområden
Advokat, Tullrätt, Tryck- och yttrandefrihet, Socialrätt, Skola och utbildning, Offentlighet och sekretess, Kyrkorätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Patenträtt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig