Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Laglig grund för fortsatt förvar av asylsökande saknades – beslutet upphävs

Instans
Migrationsöverdomstolen
Rättsområden
Migrationsprocess, Förvar