Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lagrådsremiss om Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Infrastrukturdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Trafik och fordon, Sjö- och transporträtt, Ordning och säkerhet, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Fri rörlighet, Legitimations- och disciplinärenden