Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Långa fängelsestraff för mamma och IS-man efter barnäktenskap i Syrien

En kvinna som rest till Syrien med två underåriga döttrar i samband med att terrorgruppen IS instiftat ett kalifat döms till knappt sju års fängelse för människohandel och medhjälp till grov barnvåldtäkt. En man som en av flickorna tvingats gifta sig med döms samtidigt till knappt nio års fängelse för att ha våldtagit henne upprepade gånger.

Långa fängelsestraff för mamma och IS-man efter barnäktenskap i Syrien

Åtalet mot den nu 57-åriga kvinnan och den nu 29-årige mannen spänner över två år och avser mer specifikt vad som hänt under och i samband med två separata resor från Sverige till Syrien under 2013 och 2014.

Kvinnan har rest till Syrien för första gången under 2013, men då har det inte varit någon särskild gruppering som kontrollerat det område dit resan gått – och på platsen har då gällt ”löst sammansatta regler och förhållningssätt”. Det har heller inte funnits någon särskild gruppering som övergått i det IS som uppstått under 2014. Det är därför inte bevisat att kvinnan redan vid denna resa hade syftet att underkasta de båda underåriga döttrarna den ordning som gällt inom en islamisk stat ordnad under en strikt salafistisk tolkning av islam.

Vid den andra resan under 2014 hade däremot IS utropat ett kalifat i Syrien och en ordning har då gällt som bland annat betytt att underåriga flickor skulle gifta sig och bilda familj. Kvinnan har då inhyst båda döttrarna på plats med syftet att upprätta och leva i den islamska staten i enlighet med de normer och regler som gällde där, slår tingsrätten fast. I förlängningen har kvinnan därmed haft som syfte att döttrarna ska exploateras för sexuella ändamål och hon har därmed gjort sig skyldig till människohandel.

Hon har också aktivt medverkat till att den ena dottern gifts bort med 29-åringen och utsatt flickan för påtryckningar. Det är däremot inte bevisat att även systern blivit bortgift – och det tvångsäktenskap som är bevisat konsumeras enligt tingsrätten som en del i människohandeln.

29-åringen frias när det gäller äktenskapstvång eftersom han inte nödvändigtvis varit införstådd med omständigheterna – men fälls i stället för ett stort antal barnvåldtäkter. Utredningen visar nämligen att han vid ett stort antal tillfällen under åren 2013–2015 utsatt flickan för handlingar jämförliga med samlag. Vid de första tillfällena var flickan tolv år gammal och 29-åringen måste enligt tingsrätten ha haft insikt om att hon var under 15.

Flickans mamma har i sin tur trots sin ställning som vårdnadshavare inledningsvis underlåtit att vidta åtgärder för att skydda sin dotter från giftermålet och de våldtäkter som hon till följd av detta utsatts. Hon har därför gjort sig skyldig till medhjälp till våldtäkt mot barn, slår tingsrätten fast. Senare har kvinnan även mer aktivt agerat för att främja övergreppen mot dottern, bland annat genom att låta dottern och 29-åringen bo ihop hos henne med de regler och normer som gällde inom IS i kalifatet.

Barnvåldtäkterna ska genomgående rubriceras som grova. Flickan ”har befunnit sig i en miljö där hon enligt rådande normer inte kunnat värja sig från att bli utsatt för brott”, betonar tingsrätten. 29-åringen har varit införstådd med förhållandena och utnyttjat dessa och den utsatta belägenhet som flickan befunnit sig i – något som visar på en särskild hänsynslöshet och råhet. Flickans mamma har även varit medveten om situationen och hur den utnyttjats och hennes medhjälpsgärningar har därför också de avsett grova brott.

När det gäller 29-åringen spelar det in att våldtäkterna ligger cirka tio år tillbaka i tiden och att han var 20 år vid de första gärningarna. Både han och kvinnan har också under lång tid varit häktade med restriktioner. Med hänsyn till detta döms nu mannen till åtta år och tio månaders fängelse medan kvinnan döms till sex år och tio månaders fängelse. De ska solidariskt betala 480 000 kronor till flickan – och mamman ska därutöver betala ytterligare 50 000 kronor i skadestånd till henne, samt 100 000 kronor till sin andra dotter.


Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Påföljd, Brott mot person, Åklagare, Polis, Försvar, konflikt och terrorism, Äktenskap och samboende, Adoption och föräldraskap

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig