Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Man satt i förvar utan lagstöd - migrationsdomstolen får kritik av JK

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Migrationsprocess, Förvar