Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Mångmiljonersättning till potatisbonde - kommuns ytvattentäkt försvårar odlingen avsevärt

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Täkt- och vattenverksamhet, Jordbruk och skogsbruk, Expropriation, Kommunalrätt