Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Mer ändamålsenliga bestämmelser om rättsliga biträden

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Övrig straffrätt, Arbetsmiljöbrott, Straffprocess, Advokat, Brott mot person, Ekobrott, Egendomsbrott, Trafikbrott