Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Migrationsverket tillämpade felaktigt tillfälliga lagen

Instans
Migrationsöverdomstolen
Rättsområden
Migrationsprocess, Uppehållstillstånd på grund av anknytning, Europakonventionen