Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD ändrar praxis kring grova rättegångsfel i PBL-mål

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Domare, Förvaltningsprocess, Civilprocess, Kommunalrätt, Övrig fastighetsjuridik, Plan- och byggnadsfrågor, Entreprenadrätt