Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD avvisade kvinnas klagorätt i bygglovsmål – HD prövar frågan

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Civilprocess, Övrig internationell rätt, Mänskliga rättigheter, Plan- och byggnadsfrågor