Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD förbjuder solceller på brukningsvärd jordbruksmark

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Övrig fastighetsjuridik, Infrastruktur, Jordbruk och skogsbruk, Naturskydd, Energirätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

2 filer tillgängliga