Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD jämkar ersättningen vid överföring av mark

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Övrig fastighetsjuridik, Plan- och byggnadsfrågor, Fastighetsbildning, Avtalsrätt