Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD: Kulturmiljöorganisationer får överklaga rivningslov

MÖD: Kulturmiljöorganisationer får överklaga rivningslov
Liljeholmsbadets vänners kulturmiljöintresse är uteslutande inriktat på det aktuella badet, och inte på ett sådant huvudsakligt ändamål som ger klagorätt. Foto: Isak Bellman.
Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Tillstånd och tillsyn, Kultur, idrott och fritid, Kommunalrätt, Övrig miljörätt, Naturskydd, Plan- och byggnadsfrågor, Associationsrätt - övrig

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig