Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD oenig – man som överlät fastighet slipper vite för gödselhantering

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Övrig miljörätt, Jordbruk och skogsbruk