Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD:s nya praxis hindrar bygge av hästgårdar på brukningsvärd jord

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Djurhållning, Övrig miljörätt, Tillståndsfrågor, Jordbruk och skogsbruk, Plan- och byggnadsfrågor