Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD: Vite gäller trots avsaknad av tidsfrist

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Tillståndsfrågor, Föroreningar, avfall och miljöskador