Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner samt vissa andra inkomstskattefrågor

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Finansdepartementet
Rättsområden
Skatteflykt, Revision och granskning, Internationell beskattning, Inkomstskatt - företag, Deklaration och förfarande, Övrig internationell rätt, Fri rörlighet, Compliance - icke-finansiella bolag, Compliance - finansiella bolag