Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Några frågor om straff för marknadsmissbruk

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:45
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Påföljd, Ekobrott, Fri rörlighet, Compliance - icke-finansiella bolag, Compliance - finansiella bolag, Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt