Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Nekas barnbidrag – inte ansökt om uppehållstillstånd för barnet

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Socialförsäkring, Uppehållstillstånd på grund av anknytning, Förvaltningsrätt, Adoption och föräldraskap, Svenskt medborgarskap