Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Nekas ersättning för rivet hus - borde undersökt krypgrunden

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Fastighetsköp, Entreprenadrätt, Köprätt, Avtalsrätt