Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ny associationsrätt för medlemsbanker

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:97
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Fri rörlighet, Compliance - finansiella bolag, Kredit, finans- och bankrätt, Associationsrätt - övrig