Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ny HD-praxis om konsuments reklamation vid oskäligt pris

Ny HD-praxis om konsuments reklamation vid oskäligt pris
När något pris inte avtalats finns det ingen allmän reklamationsplikt beträffande prisets skälighet enligt 36 § konsumenttjänstlagen, enligt HD. Foto: Isak Bellman
Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Konsumenträtt, Civilprocess, Köprätt, Avtalsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig