Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Nyckelbiotopsregistrering kan inte överklagas – ”saknar faktiska verkningar”

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Övrig fastighetsjuridik, Övrig miljörätt, Förvaltningsprocess, Förvaltningsrätt, Jordbruk och skogsbruk, Naturskydd

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig