Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Omprövning av garantipension efter ändrad EU-praxis blir fråga för HFD

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Övrig offentlig rätt, Socialförsäkring, Förvaltningsrätt, Övrig europeisk rätt