Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Omställningsstudiestöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

Typ
Departementsserien (Ds)
Nr/beteckning
Ds 2021:18
Avsändare
Utbildningsdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Skola och utbildning, Offentlig ekonomi, Övrig arbetsrätt, HR, Anställning, uppsägning och avskedande