Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2020/21:20
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Konsumenträtt, Ekobrott, Mervärdesskatt, Offentlig ekonomi